S’aprova el pressupost municipal 2016

17/03/2016
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
S’aprova el pressupost municipal 2016

Ahir, es va celebrar el ple ordinari de març on va tenir lloc el debat sobre el pressupost municipal 2016 que presentava l’equip de govern. Aquest va ser aprovat pels vots favorables de Vila de Capellades – CUP i ERC, i les abstencions de CiU i el PSC.

El pressupost 2016 ha estat elaborat per tot l’equip de govern, amb moltes hores de dedicació i una clara voluntat de refer de nou un pressupost desfasat i prorrogat de l’anterior exercici. Aquest ha partit de dues premisses clares: començar a reduir el temps d’aprovació del mateix exercici (els últims pressupostos s’aprovaven a meitat d’any) i ajustar les diferents partides a la realitat.

A tall de resum el pressupost parteix d’unes línies bàsiques: un clar increment en els capítols d’acció social, esports, cultura i educació, l’aposta per la participació ciutadana, la creació de l’àrea de joventut, la lluita per la desigualtat de gènere i la voluntat d’impulsar espais tant referencials com el Parc Prehistòric de Capellades, entre d’altres inversions.

Durant la sessió, i per part de tots els partits polítics, es va destacar la voluntat de l’equip de govern d’articular un pressupost que obrís la porta a les diverses observacions dels diferents grups polítics, estiguin o no a l’equip de govern. En aquest sentit, es va agraïr l’aposta per incloure algunes de les propostes de l’oposició i poder debatre’ls de manera conjunta.

Molt aviat, desgranarem el contingut d’aquests pressupostos a la web!